Wnioski i inne dokumenty

KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

ul. Mickiewicza 15

34 - 100 Wadowice

tel. 33 870 90 00

fax. 33 870 90 10

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek

7:30-15:30

pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl

Wybierz wersję

Warto odwiedzić

link do BIP
link do Urzędu Pracy w Wadowicach
link do pfron

Szukaj w serwisie

Home

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza wyniki postępowania na:

ZADANIE NR 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 3 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu Damy sobie radę

ZADANIE NR 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D dla 2 osób - uczestników projektu Damy sobie radę..

Pobierz

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją działań dla uczestników „Damy sobie radę” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zaprasza do zapoznania się z poniższymi zapytaniami ofertowymi oraz do składania ofert cenowych dotyczących następujących zadań:

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie o  otwartym  konkursie  ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dofinansowanych ze środków Powiatu Wadowickiego z dnia  15.01.2015 r.

Pobierz ogłoszenie

Załączniki:

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, informuje, o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Damy sobie radę” według 2 zadań."

Wynik przetargu

 

W Wigilię nieczynne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2014r. (środa) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania w Wadowicach będą nieczynne.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia obejmującego:

 • ZADANIE NR 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 3 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu Damy sobie radę
 • ZADANIE NR 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D dla 2 osób - uczestników projektu Damy sobie radę.

Ogłoszenie

SIWZ

 

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie domów pomoc społecznej

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla:

 1. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ( kobiet) - pobierz,
 2. osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn) - pobierz.
 

Karty parkingowe

Zapraszamy do skorzystania z poradnika autorstwa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji skierowanego do osób zainteresowanych nowymi kartami parkingowymi.

http://www.kartaparkingowa.pl/

Przypominamy, iż na terenie naszego powiatu karty parkingowe wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach, ul. Kochanowskiego 1, tel. 33 8732 1111.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza wyniki postępowania na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu Damy sobie radę według 6 zadań.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Numer ogłoszenia: 225935 - 2014

Pobierz

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie domów pomoc społecznej

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla:

 1. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ( kobiet) - pobierz,
 2. osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn) - pobierz.

Wzór oferty na realizację zadania - pobierz.

 

"Adiutare" zaprasza na konferencję pn. "Dać Nadzieję"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji naukowej pn. „Dać Nadzieję” poświęconej zagadnieniom zaburzeń i chorób psychicznych oraz profilaktyki zdrowia psychicznego, która odbędzie się w dniu 23 października 2014 (czwartek) od godz. 9.30 w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury, ul. Teatralna 1.  Konferencję poprowadzi Profesor Andrzej Cechnicki, Koordynator Krajowy Koalicji na Rzecz Wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce.

Konferencja jest częścią tegorocznych obchodów Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie w Wadowicach. Mamy nadzieję, że to spotkanie stanie się okazją do refleksji nad sytuacją osób po kryzysach psychicznych w naszej lokalnej społeczności.

Honorowy Patronat nad konferencją objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.

Zgłoszenia przyjmujemy osobiście, telefonicznie oraz drogą e-mailową na adres stowarzyszenia. Karta zgłoszenia oraz szczegółowy program konferencji są dostępne na stronie stowarzyszenia www.adiutare.eu

Serdecznie zapraszamy!

Pobierz program konferencji.

 

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach prosi o przedłożenie oferty cenowej na dostawę samochodu osobowego zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

 

Wynik postępowania przetargowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, informuje, o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Damy sobie radę” według 6 zadań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie:

 1. Wynik przetargu,
 2. Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 6,
 3. Informacja o odrzuceniu oferty.
 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 196599-2014, data zamieszczenia 16.09.2014

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczestników projektu Damy sobie radę według 6 zadań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczestników projektu Damy sobie radę według 14 zadań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Pobierz

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją działań dla uczestników projektu „Damy sobie radę” zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zapytaniami ofertowymi oraz do składania ofert cenowych dotyczących następujących działań:
- kurs animatora czasu wolnego
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
- kurs wizażu i pielęgnacji urody
- szkolenie na portiera / dozorcy.

 

„Schizofrenia – Otwórzcie drzwi” 2014

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE”
w Wadowicach, jak co roku, zaprasza do udziału w obchodach XIII już Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”.

Impreza rozpocznie się w piątek 5 września 2014 na Placu Solidarności o godz. 12.00, a zakończy w Restauracji Ogrodowa ok. 21.30.

 

Więcej…

 

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

poszukuje psychologa na 1/2 bądź pełny etat

do pracy z rodzinami zastępczymi i dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

Wymagane jest minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną.

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia oraz zakresu pracy zostaną omówione podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

33 8709041 lub 33 8709020

w celu ustalenia terminu spotkania.

 

"Aktywny samorząd" 2014

Przypominamy, iż zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D)  można składać do dnia 30 sierpnia,
2. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września.

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Opis programu znajdą Państwo pod tymi adresami:

 1. Moduł I
 2. Moduł II.
 

Wynik postępowania przetargowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczestników projektu „Damy sobie radę” według 14 zadań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wynik przetargu

Wykluczenie BPR Consulting

Wykluczenie DLAKADR.PL Sp. z o.o.

 

Program Stypendialny Fundacji Przyjaciółka

Fundacja Przyjaciółka zaprasza do zapoznania się z Programem Stypendialnym dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

Informacja o programie

 
Więcej artykułów…

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Statystyki

Odsłon : 168647

Galeria