ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00   fax: 33 870 90 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

             logo FE Program Regionalny rgb-1 Logo-Małopolska-H-rgb EU EFS rgb-1

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie)          

Konkurs dla rodzin zastępczych i adopcyjnych MOJA RODZINA

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza IX Małopolski Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych pt: "MOJA RODZINA - historia pędzlem i piórem opowiedziana". 

Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu województwa małopolskiego.

szczegółowe informacje o konkursie

Dodatek wychowawczy

JAK UZYSKAĆ DODATEK WYCHOWAWCZY

dla dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, który będzie wypłacany przez PCPR w Wadowicach

W celu uzyskania dodatku wychowawczego konieczne jest złożenie wniosku ( osobiście lub przez Internet). Wniosek składa się jeden raz.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r.

Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy i przysługuje nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Kolejna decyzja ustalająca prawo do dodatku wychowawczego zostanie wydana z Urzędu
o ile nie zmieni się sytuacja mająca wpływ na prawo do dodatku wychowawczego. Decyzja wydana zostanie na kolejnych 12 miesięcy.

Czytaj więcej: Dodatek wychowawczy

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn.: "Wczesne wspomaganie - fakty i mity" już za nami

                                                  

               

W dniu 12 marca 2016 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn.: "Wczesne wspomaganie - fakty i mity", zorganizowana przez Fundację Promyczek i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Honorowym patronatem konferencję objęli Starosta Wadowicki - Pan Bartosz Kaliński, w którego imieniu wystąpił Wicestarosta - Pan Andrzej Górecki oraz Burmistrz Andrychowa - Pan Tomasz Żak. Ponadto w konferencji uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Jan Gębala oraz wójtowie kilku gmin Powiatu Wadowickiego. Konferencja adresowana była do szerokiej grupy praktyków - specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, gminnych koordynatorów wczesnego wspomagania, nauczycieli i innych osób, które w swojej pracy koncentrują się na udzielaniu pomocy dzieciom. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z nami: pani mgr Ewa Pohorecka, pani  dr J. Gruba, pani J. Wójtowicz - Pałasz, pan mgr J. Kielin, pan mgr Sz. Krupnik oraz pan mgr T. Zieliński. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszyli zagadnienia dotyczące organizacji wczesnego wspomagania, dominacji w relacji - jako największego i najtrudniejszego problemu terapii dzieci z niepełnosprawnością, błędów w terapii logopedycznej małego dziecka z autyzmem, narzędzia diagnostycznego - KOPR oraz profilaktyki zdrowotnej jako formy wczesnego i późnego wspomagania dziecka.

 

 

galeria zdjęć