Wnioski i inne dokumenty

KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

ul. Mickiewicza 15

34 - 100 Wadowice

tel. 33 870 90 00

fax. 33 870 90 10

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek

7:30-15:30

pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl

Wybierz wersję

Warto odwiedzić

link do BIP
link do Urzędu Pracy w Wadowicach
link do pfron

Szukaj w serwisie

Home

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczestników projektu Damy sobie radę według 14 zadań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Pobierz

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją działań dla uczestników projektu „Damy sobie radę” zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zapytaniami ofertowymi oraz do składania ofert cenowych dotyczących następujących działań:
- kurs animatora czasu wolnego
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
- kurs wizażu i pielęgnacji urody
- szkolenie na portiera / dozorcy.

 

„Schizofrenia – Otwórzcie drzwi” 2014

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE”
w Wadowicach, jak co roku, zaprasza do udziału w obchodach XIII już Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”.

Impreza rozpocznie się w piątek 5 września 2014 na Placu Solidarności o godz. 12.00, a zakończy w Restauracji Ogrodowa ok. 21.30.

 

Więcej…

 

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

poszukuje psychologa na 1/2 bądź pełny etat

do pracy z rodzinami zastępczymi i dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

Wymagane jest minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną.

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia oraz zakresu pracy zostaną omówione podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

33 8709041 lub 33 8709020

w celu ustalenia terminu spotkania.

 

"Aktywny samorząd" 2014

Przypominamy, iż zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D)  można składać do dnia 30 sierpnia,
2. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września.

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Opis programu znajdą Państwo pod tymi adresami:

 1. Moduł I
 2. Moduł II.
 

Wynik postępowania przetargowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczestników projektu „Damy sobie radę” według 14 zadań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wynik przetargu

Wykluczenie BPR Consulting

Wykluczenie DLAKADR.PL Sp. z o.o.

 

Program Stypendialny Fundacji Przyjaciółka

Fundacja Przyjaciółka zaprasza do zapoznania się z Programem Stypendialnym dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

Informacja o programie

 

Zasady wydawania kart parkingowych - wnioski

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014r. będą obowiązywały nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Dotychczas wydane karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30. 11. 2014r.

Od 1 lipca 2014r. organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Więcej…

 

Razem w stronę życia II

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE” w Wadowicach zaprasza do udziału w projekcie pn. „RAZEM W STRONĘ ŻYCIA II”, który potrwa do 10 grudnia 2014 roku.

 

Więcej…

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora wybrana została kandydatura Pani Anny Ceremuga, zamieszkałej w Wadowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:  Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu i uzyskała największą liczbę punktów na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 150311-2014, data zamieszczenia 10.07.2014

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczestników projektu Damy sobie radę według 14 zadań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

Zasady wydawania kart parkingowych

W załączeniu przedstawiamy Państwu informację Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczącą kart parkingowych. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu ich wydawania przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach zostanie opublikowana niezwłocznie po wejściu w życie stosownych rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej…

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - inspektora.

Więcej…

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacje zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych w 2014r. ze środków PFRON

Ogłoszenie  Zarządu Powiatu w Wadowicach o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacje zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych  w 2014r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Więcej…

 

Program "Aktywny samorząd" Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Aktywny samorząd” Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

AKTUALIZACJA 12.06.2014 r.

Więcej…

 

Program "Aktywny samorząd" Moduł II

logo_pfron_2011_r.jpg - 228.81 Kb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Aktywny samorząd” Moduł II - dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym.

AKTUALIZACJA 12.06.2014 r.

 

Więcej…

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją działań dla uczestników projektu „Damy sobie radę” zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zapytaniami ofertowymi oraz do składania ofert cenowych dotyczących następujących działań:

 1. kurs gotowania
 2. kurs HACCP
 3. kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej
 4. kurs projektowania ogrodów
 5. kurs rękodzieła
 6. kursy językowe
 7. rehabilitacja na basenie
 8. szkolenie wyjazdowe.
 

Grupy Wsparcia Dla Osób Doświadczających Przemocy "Znajdź siłę w sobie!"

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy informuje, iż 28 maja 2014r. o godz. 18.00 w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbędzie się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia Dla Osób Doświadczających Przemocy "Znajdź siłę w sobie!".

 

Więcej…

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie z dnia 15.05.2014 r. o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Wzór oferty na realizację zadania publicznego
 3. Wzór korekty harmonogramu
 4. Wzór korekty kosztorysu
 5. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją działań dla uczestników projektu „Damy sobie radę” zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zapytaniami ofertowymi oraz do składania ofert cenowych dotyczących następujących działań:

 1. doradca zawodowy
 2. hipoterapia
 3. kurs alternatywnych metod komunikacji
 4. kurs kroju i szycia
 5. kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci
 6. kurs pływania
 7. neurologopeda
 8. rehabilitacja
 9. usługi psychologiczne dla osób niepełnosprawnych
 10. warsztaty muzyczne
 11. warsztaty umiejętności wychowawczych
 12. warsztaty w zakresie integracji sensorycznej.
 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją działań dla uczestników projektu „Damy sobie radę” zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zapytaniami ofertowymi oraz do składania ofert cenowych dotyczących następujących działań:

 
Więcej artykułów…

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Statystyki

Odsłon : 143181

Galeria