ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
poszukuje do orzekania  osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności
lekarzy następujących specjalizacji:
•neurolog
•specjalista chorób wewnętrznych
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Wadowicach, ul. Mickiewicza 27,
tel. 33 873 21 11.
Szczegółowy zakres kryteriów kwalifikacyjnych, jak i szczegółowy zakres obowiązków członka
Zespołu znajduję się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. u. Z
2018r, poz. 2027).

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Informujemy, iż w dniu 06.02.2020r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Termin składania ofert w ww. konkursie upływa w dniu 02.03.2020r. o godz. 15:30.

Treść ogłoszenia  można znaleźć w załączniku poniżej:

Program SOW

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW- System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON

Czytaj więcej: Program SOW

System Obsługi Wsparcia (SOW)

 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

można składać elektronicznie za pomocą

 PROGRAMU SOW

 

                W związku z uruchomieniem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, można składać w formie elektronicznej poprzez wyżej wymieniony program SOW. Szczegółowe informacje oraz materiały pomocnicze dostępne są na Portalu Informacyjnym SOW pod niżej podanym Linkiem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

 

Adres strony www do systemu SOW :  www.sow.pfron.org.pl

 

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r.

Informujemy, iż w dniu 23.01.2020r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r.  Termin składania ofert w ww. konkursie upływa w dniu 17.02.2020r. o godz. 15:30.

Treść ogłoszenia  można znaleźć pod poniższym linkiem: