Wnioski i inne dokumenty

KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

ul. Mickiewicza 15

34 - 100 Wadowice

tel. 33 870 90 00

fax. 33 870 90 10

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek

7:30-15:30

pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl

Wybierz wersję

Warto odwiedzić

link do BIP
link do Urzędu Pracy w Wadowicach
link do pfron

Szukaj w serwisie

Home

Ostatnie pożegnanie

fot. UG Tomice

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Józefa Garusa. Przez wiele lat, wraz z żoną, pełnił funkcję zawodowej rodziny zastępczej. Przez wszystkie te lata podejmował codzienny wysiłek i wytrwałość w pełnieniu tej misji, w której najważniejsze były dzieci. To dla nich pragnął stworzyć ciepło domowego ogniska, dawał oparcie i służył pomocą. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 21.11.2015r. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Woźnikach.

 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach serdecznie zaprasza rodziny zastępcze do udziału w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. /poniedziałek/ w godzinach 10:00 - 14:00 w siedzibie tut. Centrum, pokój nr 5 (parter).

Więcej…

 

Konkurs na opowiadanie dla dzieci z pieczy zastępczej

Fundacja Mamma Mia serdecznie zaprasza młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną przebywającą w pieczy zastępczej do wzięcia udziału w konkursie na opowiadanie pt. "Kartka z Kalendarza".
Do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody (laptop, tablet. smartfon).
Szczegóły w regulaminie konkursu na stronie fundacji www.fundacjamammamia.pl
 

Spektakl z audiodeskrypcją dla dzieci niewidomych i projekcją multimedialną dialogów dla dzieci z wadą słuchu

Miejski Dom Kultury w Andrychowie zaprasza na spektakl z audiodeskrypcją dla dzieci niewidomych  i projekcją multimedialną dialogów dla dzieci z wadą słuchu

pt. „Tymoteusz Rymcimci” Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze.

Więcej…

 

Zaproszenie do zakupu samochodu

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach zaprasza chętnych do zakupu samochodu FORD Transit 14 osobowego. Autobus służył wiernie Warsztatowi od 2006 r. przejeżdżając niecałe 400 tys. km, wożąc osoby niepełnosprawne.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie https://www.facebook.com/wtzzebrzydowice/.

 

Jubileusz ŚDS i Adiutare

27 października 2015 roku odbyły się obchody 15 – lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach oraz 10 – lecia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE.

Więcej…

 

Kongres "Karta Dużej Rodziny"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do Krakowa rodziny wielodzietne  na Kongres "Karta Dużej Rodziny". Szczegóły i formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem www.wydarzeniakdr.pl.

 

Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego dla organizacji pozarządowych "Kryształy Soli"

http://malopolskie.pl/Img/Wydarzenia/2015/duze/355274_Kryszta%C5%82y%20Soli%20500x333%203.jpgZarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs skierowany do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu Małopolski. Nagroda „Kryształy Soli” ma promować wartość organizacji, wzmacniać ich wizerunek oraz doceniać ich pracę. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać do dnia 23 października 2015 r.: organizacje pozarządowe w swoim imieniu, inne organizacje społeczne; osoby fizyczne, osoby prawne; kościoły i związki wyznaniowe o raz organy administracji publicznej.

Więcej szczegółów na stronie malopolskie.pl.

 

"Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi" 2015

Wszystkich, którym nieobojętny jest los osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz ich bliskich serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej kampanii „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” w dniu 11 września 2015 w godz. 1100 do 1700 na Placu Solidarności w Wadowicach. W trakcie imprezy będzie można obejrzeć występy artystyczne oraz zapoznać się twórczością uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach. Czynny będzie również Punkt Informacji, gdzie będzie można uzyskać informacje dotyczące form pomocy oraz wsparcia dla osób chorujących psychicznie na naszym terenie. Atrakcją tego wyjątkowego dnia będą warsztaty plastyczne, malowanie twarzy dla dzieci, koncert zespołu muzycznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach.

Więcej…

 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pełna treść ogłoszenia:

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2015/4972/akt.pdf

 

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów z terenu powiatu wadowickiego gotowych stworzyć jedną z form opieki zastępczej dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą dalej być ze swoimi rodzicami biologicznymi.

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz rodzinnej opieki zastępczej można uzyskać w siedzibie PCPR

w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, tel: 33/8709020 lub 33/8709022

Poniedziałek 7:30-18:00

Wtorek 7:30-19:30

Środa 7:30-17:30

Czwartek 7:30-18:00

Piątek 7:30-18:00

Informacji udziela Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

Program "Aktywny samorząd" Moduł I

Upływa termin przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Więcej…

 

Program "Aktywny samorząd" Moduł II

Przypominamy o naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II.

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł,
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
  • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

Do pobrania

Wniosek

Zaświadczenie z uczelni

 

Więcej…

 

Ostatnie pożegnanie

Piotr Chmiel w latach 2006-2009 był pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Od 2010 roku pracował w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz  Rozwoju Psychiatrii  „Adiutare” w Wadowicach.

Drogi Piotrze,

patrząc na Twoje biurko, trudno uwierzyć, że już  przy nim nie usiądziesz. Trudno mówić o Tobie byłeś, przecież tak niedawno rozmawialiśmy z Tobą.  Przez wiele lat pracowałeś w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, z Twojej wiedzy i doświadczenia korzystały osoby niepełnosprawne, ich bliscy, opiekunowie, pracodawcy. W Twojej pracy najważniejszy był drugi człowiek. Nie miałeś zwyczaju szufladkowania i dzielenia ludzi według  społecznego statusu, pozycji, czy zajmowanego stanowiska. Każdy był dla Ciebie ważny, tak samo potrzebny, każdego szanowałeś i ceniłeś. Dzięki Twojemu zaangażowaniu wiele osób niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie, uświadamiałeś pracodawców, że człowiek niepełnosprawny  może być pełnowartościowym pracownikiem. Nam, pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  nigdy nie odmawiałeś   pomocy, zawsze miałeś dla nas czas, służyłeś doświadczeniem i wiedzą, nie było dla Ciebie spraw nie do rozwiązania – nie poddawałeś się w szukaniu rozwiązań.  Pewnie nikt Ci tego nie powiedział, ale dla wielu z nas byłeś wzorem skromności i wzorem bezgranicznej pomocy drugiemu człowiekowi. Piotrze, dziś żegnamy się z Tobą,  będziesz żył w naszej pamięci i w pamięci osób, którym bezinteresownie pomagałeś!

Drogi Piotrze, spoczywaj w pokoju……..

 

Koleżanki i koledzy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

 

„Nasze życie w naszych rękach”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE” w Wadowicach zaprasza do udziału w nowym projekcie pn. „Nasze życie w naszych rękach” w okresie od 15 czerwca do 10 grudnia 2015 roku.

Więcej…

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2015

30 maja w całej Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Ustanowione przez Sejm w 2006 r. święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci. W Powiecie Wadowickim funkcjonuje około 110 rodzin zastępczych, które otaczają opieką  ponad 220 dzieci. 13 czerwca 2015r. na terenie Ośrodka Wczasowo – Rekolekcyjnego Caritas im. Jana  Pawła II w Zakrzowie odbył się Piknik dla Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Wadowickiego, organizowany po raz kolejny w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Więcej…

 

Ogłoszenie o wyniku konkursu na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2015 r.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert oraz rozpatrzenia propozycji Komisji Konkursowej< Zarząd Powiatu w Wadowicach postanowił udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 r. organizacjom wymienionym w załączonej uchwale.

Pobierz

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Wzory dokumentów do pobrania:

  1. oferta
  2. korekta kosztorysu
  3. korekta harmonogramu
  4. sprawozdanie.
 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych spotkań szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, uczestników projektu "Damy sobie radę" oraz do składania ofert cenowych związanych z tym zadaniem.

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach poszukuje psychologa na 0,5 bądź pełny etat do pracy z rodzinami zastępczymi i dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. Wymagane jest minimum 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

Więcej…

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora wybrana została kandydatura Pani Małgorzaty Zimnal. Uzasadnienie dokonanego wyboru:  Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu i uzyskała najwyższą ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej.

 
Więcej artykułów…

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Statystyki

Odsłon : 244414

Galeria