Wnioski i inne dokumenty

KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

ul. Mickiewicza 15

34 - 100 Wadowice

tel. 33 870 90 00

fax. 33 870 90 10

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek

7:30-15:30

pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl

Wybierz wersję

Warto odwiedzić

link do BIP
link do Urzędu Pracy w Wadowicach
link do pfron

Szukaj w serwisie

Home

2 maja nieczynne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 maja 2014 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania w Wadowicach będą nieczynne.

 

Zmiana siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Od 15 kwietnia 2014 r. siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach będzie znajdować się 

w Wadowicach przy ul. J. Kochanowskiego 1,

tel. 33 87-32-111


W dniu 15 kwietnia 2014 r. w związku z przeprowadzką Zespołu do nowej siedziby biuro będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wczesne wspomaganie - Wspólne działanie

W dniu 2 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie pt. : „Wczesne wspomaganie – wspólne działanie” poświęcone budowaniu i wzmacnianiu lokalnego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny w poszczególnych gminach powiatu wadowickiego.

Więcej…

 

Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych pn. „MOJA RODZINA”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych pn. „MOJA RODZINA”. Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu Województwa Małopolskiego.

Szczegóły pod adresem www.rops.krakow.pl

 

Program "Aktywny samorząd" Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Aktywny samorząd” Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

 

Więcej…

 

Program "Aktywny samorząd" Moduł II

logo_pfron_2011_r.jpg - 228.81 Kb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Aktywny samorząd” Moduł II - dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym.

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
  • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

Wnioski o dofinansowanie można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ul. Mickiewicza 15 w terminie do dnia 30 marca.

Zasady realizacji programu znajdą Państwo pod tym adresem lub pod nr telefonu 33 8709010.

Do pobrania:

Wniosek

Zaświadczenie z uczelni.

 

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

https://www.spes.org.pl/gfx/logo_spes.jpgNa prośbę Stowarzyszenia SPES informujemy, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 28 lutego do 28 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

 

Programu a KuKu 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż ruszyła kolejna edycja programu a KuKu.

Fundacja Oriflame Dzieciom i Fundację Przyjaciółka serdecznie zapraszają rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do udziału w kolejnym wydaniu Programu „aKuKu”. Myślą przewodnią twórców tego projektu było poczucie, że wiele z dzieci wychowujących się w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych potrzebuje wsparcia edukacyjnego, rozwijającego zdolności i umiejętności a także zainteresowania. Tym projektem Fundacja chce także wesprzeć rodzinne formy opieki i zwrócić uwagę, że dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka potrzebują naszego wsparcia tak samo jak ich rówieśnicy w domach dziecka.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem www.fundacja.przyjaciolka.pl

 

"Pełno spraw dla niepełnosprawnych”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza osoby niepełnosprawne wraz z ich opiekunami do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym na temat wsparcia Funduszy Europejskich w zakresie aktywizacji tj. możliwości uzyskania wsparcia w zakresie zakładania działalności gospodarczej, udziału w warsztatach aktywizacji, korzystania z doradztwa, pośrednictwa zawodowego, stażów, szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje..

 

Więcej…

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W związku z obchodzonym w dniach 24-28 lutego 2014 r. Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza na dyżury specjalistów.

 

Więcej…

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Wadowicach o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dofinansowanych ze środków powiatu wadowickiego.

Pobierz

 

AGRADO zaprasza do udziału w projekcie

Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO zaprasza osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków PFRON, którego celem jest zapewnienie ciągłości całościowej rehabilitacji poprzez zapewnienie kompleksowych form wsparcia i kontynuowanie działań terapeutyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnych, służących usprawnieniu rozwoju u zwiększeniu samodzielności w podejmowaniu aktywności życiowej dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością szczególnie autyzmem.

Opis projektu oraz dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo na stronie http://www.aperio-agrado.org.pl/.

 

"Program wyrównywania różnic między regionami II" 2014

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" na 2014 r.

Więcej…

 

Informacja o rekrutacji osób chętnych do udziału w projekcie „Damy sobie radę”

Informujemy, że obecnie prowadzona jest rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie „Damy sobie radę”.

Więcej…

 

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie o  otwartym  konkursie  ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dofinansowanych ze środków powiatu wadowickiego z dnia 16.01.2014r.

Więcej…

 

Nabór wniosków na realizację zadań związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją w Powiecie Wadowickim „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach dysponuje środkami PFRON przeznaczonymi na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w PUP.

Formularz wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dostępny jest w zakładce

Niepełnosprawni – pliki do pobrania.

Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 a, pok. nr 4, tel. 33 875 26 22 wew. 256

 

W Wigilię PCPR nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2013 r. (wtorek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach będzie nieczynne. Ww. dzień zostanie odpracowany przez pracowników 21 grudnia 2013 r. (sobota). Tego dnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach będzie czynny w godzinach 7:30 – 15:30.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy podaje pomocną dłoń

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu wadowickiego do skorzystania z oferty pomocy Naszego Ośrodka w dniu 5 grudnia 2013 r. w godz. 8.00 do 20.00 w ramach organizowanego DNIA POMOCNEJ DŁONI. W tym dniu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy będą służyć pomocą i poradą: psycholog, psycholog dziecięcy, pedagog, prawnik, doradca rodzinny oraz pracownik socjalny.

„Nikt nie może cofnąć się w czasie i napisać nowego początku, ale każdy może zacząć od dzisiaj dopisać nowe zakończenie” (Maria Robinson)

 

Serdecznie zaprasza,

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Więcej…

 

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach prosi o przedstawienie ofert cenowych na realizację zadań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2:

 

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Numer ogłoszenia: 217579 - 2013;

data zamieszczenia: 18.10.2013

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu Damy sobie radę według 5 zadań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie

 
Więcej artykułów…

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Statystyki

Odsłon : 112355

Galeria