ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00   fax: 33 870 90 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

  Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie)

Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie)

Serwis Europejskiego Programu Kapitał Ludzki - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Europejskiego Funduszu Społecznego - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie)

  

Projekt finansowany ze środków UE

PCPR w Wadowicach przystępuje do konkursu Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR finansowanego z RPOWM 2014-2020.

Planowane rozpoczęcie realizacji - luty 2016.