ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00   fax: 33 870 90 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

             logo FE Program Regionalny rgb-1 Logo-Małopolska-H-rgb EU EFS rgb-1

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie)          

Zaproszenie do składania ofert na usługi neurologopedyczne w ramach projektu "POMOST"

Zaproszenie do składania ofert na usługi neurologopedyczne obejmujące przeprowadzenie zajęć indywidualnych  z osobą niepełnosprawną, uczestnikiem  projektu "POMOST" dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza postępowanie publiczne na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, poddziałanie 9.1.1 w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego przy zastosowaniu zasady konkurencyjności.

 

zaproszenie do składania ofert na usługi neurologopedyczne

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach projektu "POMOST"

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych uczstników  projektu "POMOST" dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza postępowanie publiczne na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, poddziałanie 9.1.1 w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego przy zastosowaniu zasady konkurencyjności.

zaproszenie do składania oferty na usługi rehabilitacyjne

 

Zaproszenie do składania ofert na usługę przewozu osób niepełnosprawnych uczestników projektu "POMOST"

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych uczestników  projektu "POMOST" dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza postępowanie publiczne na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, poddziałanie 9.1.1 w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego przy zastosowaniu zasady konkurencyjności.

 

zaproszenie do składania ofert przewozu osób niepełnosprawnych