Wnioski i inne dokumenty

KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

ul. Mickiewicza 15

34 - 100 Wadowice

tel. 33 870 90 00

fax. 33 870 90 10

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek

7:30-15:30

pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl

Wybierz wersję

Warto odwiedzić

link do BIP
link do Urzędu Pracy w Wadowicach
link do pfron

Szukaj w serwisie

Home

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2015

30 maja w całej Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Ustanowione przez Sejm w 2006 r. święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci. W Powiecie Wadowickim funkcjonuje około 110 rodzin zastępczych, które otaczają opieką  ponad 220 dzieci. 13 czerwca 2015r. na terenie Ośrodka Wczasowo – Rekolekcyjnego Caritas im. Jana  Pawła II w Zakrzowie odbył się Piknik dla Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Wadowickiego, organizowany po raz kolejny w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Więcej…

 

Ogłoszenie o wyniku konkursu na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2015 r.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert oraz rozpatrzenia propozycji Komisji Konkursowej< Zarząd Powiatu w Wadowicach postanowił udzielić dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 r. organizacjom wymienionym w załączonej uchwale.

Pobierz

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Wzory dokumentów do pobrania:

  1. oferta
  2. korekta kosztorysu
  3. korekta harmonogramu
  4. sprawozdanie.
 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych spotkań szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, uczestników projektu "Damy sobie radę" oraz do składania ofert cenowych związanych z tym zadaniem.

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach poszukuje psychologa na 0,5 bądź pełny etat do pracy z rodzinami zastępczymi i dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. Wymagane jest minimum 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

Więcej…

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora wybrana została kandydatura Pani Małgorzaty Zimnal. Uzasadnienie dokonanego wyboru:  Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu i uzyskała najwyższą ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania przewozu uczestników projektu "Damy sobie radę" na szkolenie wyjazdowe oraz do składania ofert cenowych związanych z tym zadaniem.

Ogłoszenie

 

Program "Aktywny samorząd" Moduł I

Informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Powiat Wadowicki przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd” i jako realizatora wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.

Więcej…

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją działań dla uczestników „Damy sobie radę” zapraszamy do zapoznania się z poniższym zapytaniem ofertowym oraz do składania ofert cenowych dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia kursu komputerowego.

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Więcej…

 

Grupa Wsparcia Dla Osób Doświadczających Przemocy "Znajdź siłę w sobie!"

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy informuje, iż 17 marca 2015r. o godz. 17.00 w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbędzie się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia Dla Osób Doświadczających Przemocy "Znajdź siłę w sobie!".

Jeśli ktoś z Twoich bliskich: biję Cię, popycha, szarpie, grozi, że Cię zabije, poniża, obrzuca obelgami, kontroluje wszystko – co robisz i z kim się widujesz, zabiera Twoje pieniądze, a potem każe o nie prosić, obwinia Cię o swoje agresywne zachowanie…

Więcej…

 

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach prosi o przedstawienie oferty cenowej na zakup tonerów do drukarki w ramach realizacji zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2.

Ogłoszenie

13.03.2015 r.

Aktualizacja:

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją działań dla uczestników „Damy sobie radę” zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zapytaniami ofertowymi oraz do składania ofert cenowych dotyczących następujących zadań:

  1. kurs dziewiarstwa maszynowego,
  2. szkolenie wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych.
 

Program "Aktywny samorząd" Moduł II

W związku z przystąpieniem do realizacji w 2015 r. programu "Aktywny samorząd" informujemy o możliwości składania wniosków w ramach Modułu II tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Więcej…

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W związku z Ogólnopolską Akcją „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” w dniach 23- 27 lutego 2015 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy pełnione będą dyżury przez specjalistów: radcę prawnego, kuratora zawodowego z Sądu Rejonowego w Wadowicach, funkcjonariusza Policji, psychologa, specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagoga, specjalistę pracy z rodziną.

 

Więcej…

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie  Zarządu Powiatu w Wadowicach o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dofinansowanych ze środków powiatu wadowickiego

Pobierz

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza wyniki postępowania na:

ZADANIE NR 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 3 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu Damy sobie radę

ZADANIE NR 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D dla 2 osób - uczestników projektu Damy sobie radę..

Pobierz

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją działań dla uczestników „Damy sobie radę” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach zaprasza do zapoznania się z poniższymi zapytaniami ofertowymi oraz do składania ofert cenowych dotyczących następujących zadań:

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie o  otwartym  konkursie  ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dofinansowanych ze środków Powiatu Wadowickiego z dnia  15.01.2015 r.

Pobierz ogłoszenie

Załączniki:

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, informuje, o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Damy sobie radę” według 2 zadań."

Wynik przetargu

 

W Wigilię nieczynne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2014r. (środa) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania w Wadowicach będą nieczynne.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 
Więcej artykułów…

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Statystyki

Odsłon : 201652

Galeria