ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00   fax: 33 870 90 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

             logo FE Program Regionalny rgb-1 Logo-Małopolska-H-rgb EU EFS rgb-1

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie)          

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych, w szczególności z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w latach

 

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych,
w szczególności z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w latach 2017 – 2019.

Zgłoszenia kandydatów można składać do dnia 31 stycznia 2017 r., do godz. 14:00. Szczegóły naboru znajdują się w poniższym ogłoszeniu. 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu POMOST na rok 2017

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu POMOST na rok 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach ogłasza rekrutację do udziału w projekcie POMOST, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest reintegracja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób związanych z pieczą zastępczą, rodziców zastępczych i wychowanków w Powiecie Wadowickim.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

  • w wieku aktywności zawodowe (15-64 lata); 

                -   nieaktywne i bierne zawodowo;

  • zamieszkujące na terenie Powiatu Wadowickiego;

                -  będące osobami niepełnosprawnymi lub będące wychowankami pieczy zastępczej.
                                   Działaniami mogą zostać również objęte również osoby należące do otoczenia uczestników projektu.

W ramach zadania realizowane będą różnorodne formy aktywizacji społeczno - zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym oraz zdrowotnym.

Po więcej informacji zadzwoń na 33/870-90-35 lub odwiedź nas w siedzibie PCPR w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zmiany w zasadach wypłaty dofinansowania w ramach programu "AKtywny samorząd"

 UWAGA !

 

Szanowni Studenci, zmieniły się zasady wypłaty dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd w 2016 r. – Moduł II.  Aktualny dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku  zawierający wprowadzone zmiany zamieszczony jest na stronie PFRON

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego "Aktywny Samorząd" w 2016 roku

 

Program wyrównywania różnic między regionami

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Wnioski w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, dla adresatów obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą do dnia 15 lutego 2017 r. w siedzibie

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Wadowicach

ul. Mickiewicza 15

34-100 Wadowice

Wnioski można składać osobiście lub przez operatora pocztowego.

W przypadku obszaru E wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu (projektów) należy składać bezpośrednio do  Oddziału PFRON.

więcej informacji o programie