ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


konkurs-ustawa o pożytku i wolontariacie

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Informujemy, iż w dniu 18 kwietnia 2018r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu POMOST, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 9 osi priorytetowej Region Spójny Społecznie, poddziałanie 9.1.

informacje o rozstrzygnięciu konkursu

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla uczestników projektu POMOST

Informujemy, iż w dniu 22.03.2018 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, tj. "Realizacja różnych form aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu POMOST", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, poddziałanie 9.1.1.

Termin składania ofert w ww. konkursie ofert upływa 16.04.2018 r. o godz. 15.30. Treść ogłoszenia można znaleźć w załącznikach.