Zaproszenie do składania ofert na usługę przewozu osób niepełnosprawnych uczestników projektu POMOST dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.