Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu "POMOST" dla zamówienia dla wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.