Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu " POMOST " 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej   wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty