ul. Mickiewicza 15   34-100 Wadowice   tel: 33 870 90 00 (10)   fax: 33 870 90 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

          ffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

               
Serwis Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) Serwis Biuletyn Informacji Publicznej - serwis zewnętrzny (link otwiera się w nowym oknie) pfron          

Menu strony


INFORMACJA PFRON

 

 

UWAGA! TERMINY

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2020 roku.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki w roku akademickim 2020/2021 - można składać do 10 października 2020 roku ("Aktywny samorząd" - Moduł II).

KONTAKT

Zachęcamy do skorzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a  także do kontaktu z  bezpłatną infolinią po numerem 800 889 777. Najważniejsze informacje można tez uzyskać na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących SOW lub programu ”Aktywny samorząd” Oddział Małopolski PFRON zaprasza na konsultacje telefoniczne w dniach 12-13 sierpnia br. w godz. od 9:00 do 14:00. Pytania można również przysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem SOW w tytule.

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW!

Termin mija 31 sierpnia br.

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów:

- zakupu sprzętu elektronicznego,

- oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- uzyskania prawa jazdy,

- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,

- zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Rekomendujemy elektroniczne składanie wniosków w systemie SOW.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu "Aktywny samorząd", wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia - bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek!

SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia, Oddział Małopolski przypomina o możliwości aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych, za pośrednictwem platformy internetowej SOW. System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach - począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne, badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Korzyści wynikające z skorzystania z SOW to przede wszystkim możliwość uzyskania wsparcia przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej bez wychodzenia z domu! Taka forma aplikowania o środki pozwala również na obniżenie kosztów uzyskania wsparcia (przejazdy, przesyłki i czas), skraca czas oceny wniosku, daje pewność dostarczenia dokumentacji i oczywiście stały dostęp do informacji dotyczącej procesu przyznawania wsparcia.

 

 

 

 

,,DOBRY START " 2020 r.

Informujemy, iż od dnia 01.08.2020. rusza nabór wniosków do programu "DOBRY START " dla dzieci z pieczy zastępczej w powiecie wadowickim.Świadczenie DOBRY START przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych - raz w roku na dziecko
  • osobom uczącym się - raz w roku

Świadczenie DOBRY START przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się20 roku życia
  • przez dziecko lub osobę uczącą się24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko lub osoba ucząca się lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, świadczenie DOBRY START  przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Świadczenie DOBRY START przysługuje w ww. przypadkach w kwocie 300 zł

wniosek do programu DOBRY START wraz z załącznikami

Szczegóły programu DOBRY START można znaleźć tutaj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Informujemy, iż w dniu 24.06.2020r. Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Treść ogłoszenia można znaleźć pod poniższym linkiem:

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie - PFRON.pdf)Ogłoszenie - PFRON.pdf

Gaszyn Challenge PCPR Wadowice

Akcja Gaszyn Challenge znana jest już chyba wszystkim.  Zainicjował  ją strażak Marcin Topór z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie. Jako pierwszy zrobił pompki i wpłacił pieniądze na pomoc dla Wojtusia, następnie nominował do akcji kolejne osoby. Do akcji stopniowo włączali się strażacy, inne służby mundurowe – policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej, strażnicy miejscy oraz  osoby rozmaitych zawodów. Dla Wojtusia udało się zebrać wymaganą kwotę, ale inne dzieci potrzebują naszej pomocy!!! Niech Gaszyn Challenge nadal trwa, przyjmujmy wyzwania, nominujmy kolejne instytucje, pomagajmy!

Powiatowe w Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach dziękuje za nominację Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wadowicach. W logo PCPR widnieje parasol, jego rolą jest ochrona tych osób, które wymagają naszej pomocy i wsparcia.  Dziś -  pracownicy Centrum -  bez wahania rozłożyli symboliczne parasole i przyjęli wyzwanie, pompowali i robili przysiady dla Tosi chorującej na rdzeniowy zanik mięśni! Do dalszego udziału w Gaszyn Challenge nominujemy: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Andrychowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz Dom Pomocy Społecznej im. św. Rafała Kalinowskiego
w Wadowicach. Tosia potrzebuje naszego wsparcia! Pomagajmy razem !

Link do filmiku poniżej

https://www.facebook.com/wadowicki/videos/3186935028069054/

 

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengetosia