Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
poszukuje do orzekania  osób niepełnosprawnych
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności
lekarzy następujących specjalizacji:
•neurolog
•specjalista chorób wewnętrznych
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Wadowicach, ul. Mickiewicza 27,
tel. 33 873 21 11.
Szczegółowy zakres kryteriów kwalifikacyjnych, jak i szczegółowy zakres obowiązków członka
Zespołu znajduję się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. u. Z
2018r, poz. 2027).