OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
i inne szczególne usługi
W postępowaniu na „Organizacja i przeprowadzenie kursów językowych dla uczestników projektu POMOST” w okresie od podpisania umowy do 30.11.2018r. wybrano najkorzystniejszą ofertę
 
Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załącznikach poniżej: